Styrelsen

Styrelsen valdes på ordinarie föreningsstämma den 8 maj 2019.

Styrelsen har valt att konstituera sig enligt följande:

Ordförande Conrad Blid 35B
Sekreterare Gabriel Molander 31A
Kassör David Åström 27A
Ledamot Per-Olof Sikström 33B
Ledamot Rejhan Redzic 7B
Suppleant Liselotte Reinholdsson 21B
Suppleant Johan Lingblom 23B
Suppleant Britt-Marie Stolth 9B