Styrelsen

Styrelsen valdes på ordinarie föreningsstämma den 20:e April 2020.

Styrelsen har valt att konstituera sig enligt följande:

Ordförande Conrad Blid 35B
Sekreterare Liselotte Reinholdsson 21B
Kassör David Åström 27A
Ledamot Per-Olof Sikström 33B
Ledamot Rejhan Redzic 7B
Suppleant Gabriel Molander 31A
Suppleant Jane Svensson 17A
Suppleant Britt-Marie Stolth 9B