Styrelsen

Styrelsen valdes på ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2017.

Styrelsen har valt att konstituera sig enligt följande:

Ordförande Daniel Eriksson 21A 0738-236960
Sekreterare Sara-Marie Lindblom 23B 0702-698567
Kassör Helene Johansson 31B 0733-394529
Ledamot Lisbeth Hordnes 19A 0702-929340
Suppleant Anders Karlsson 15B 0705-299020
Suppleant Kaj Hammer 11A 0707-165634
Suppleant Anneli Larsson 37A 0723-004274
Suppleant Rejhan Redzic  7B 0705-163214
Ledamot Gert Ryberg