Styrelsen

Styrelsen valdes på ordinarie föreningsstämma den 24 maj 2018.

Styrelsen har valt att konstituera sig enligt följande:

Ordförande Conrad Blid 35B 0705-116830
Sekreterare Anneli Larsson 37A 0723-004274
Kassör Erica Sundqvist 17B 0739-490909
Ledamot Lisbeth Hordnes 19A 0702-929340
Suppleant Rejhan Redzic 7B 0705-163214
Suppleant David Åström 27A 0730-452834